Architecture

PLAnning

COordination 

A P L A C O

This is your project ...

REALIZOVANÉ PROJEKTY

BB CENTRUM

PRAHA

Provedení Technical Due Diligence. Technické zhodnocení stavu budov, návrh řešení zjištěných nedostatků.

KS KOLBENSCHMIDT

TRMICE u Ústí nad Labem

Výrobní a skladovací dvoupodlažní hala s třípatrovou administrativní částí. 

Společnost KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., je největším evropským výrobcem pístů pro zážehové a vznětové motory a kompresory.

CITY PALACE PRAHA

PRAHA, Václavské nám. 

Provedení Technical Due Diligence. Technické zhodnocení stavu budovy, návrh řešení zjištěných nedostatků a doporučení přijetí opatření před prodejem nemovitosti.

Další prováděné 

Technical Due Diligence.

  • Bratislava SK
  • Nové Mesto nad Váhom SK
  • Trnava SK
  • Karlovy Vary CZ
  • Praha CZ

NÁŠ PŘÍSTUP

Co děláme, je promyšlené do posledního detailu.

Vše s rozmyslem ...

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTA

Zajišťujeme územní a stavební řízení všech typů staveb.

STAVEBNÍ DOZOR

Provádíme technické dozory investora a to jak stavebních částí tak i specialních zařízení HVAC a MEP.

INFRASTRUKTURA

Zabýváme se výstavbou inženýrských sítí, bezkanálových rozvodů tepla, přípojek a přeložek veškeré infrastrukturní sítě.

DOKONČÍME VŽDY VČAS

Naším cílem je vždy dodržet určený harmonogram díla.

CERTIFIKÁTY

TÜV CERTIFIKÁT

Ev.č. TÜV/26/PREV/2016

PREVENCE RIZIK

TÜV CERTIFIKÁT

Ev.č. TÜV/26/KOO/2016

KOORDINÁTOR BOZP

APLACO PRO VÁS